Honden zijn welkom bij mij op de praktijk in Strijen.

Indien er interesse bestaat om een afspraak te maken dan kan er een bepaalde wachttijd gelden. Het is aan te bevelen om bijtijds een aanvraag te doen en niet tot het laatste moment te wachten. Bij spoedgevallen wordt altijd zo goed als mogelijk geprobeerd om hier flexibel mee om te gaan.

De prijs van een consult worden op aanvraag verstrekt

Een consult dient contant te worden afgerekend. Indien bedrijven een andere betalingswijze wensen, dient dat bij het maken van de afspraak al aangegeven te worden.

Een behandeling duurt gemiddeld 45 min.

© Copyright 2019 – Michael Hamerslag – www.michaelhamerslag.nl